آدرس پخش مهدلو

استان البرز، کمالشهر، بلوار پیام، میثم 3/2 پلاک 107

ایمیل

info@rangpakhsh.com

شماره تماس

دفتر پخش: ۰۲۶۳۴۸۲۵۴۳۰۰۲۶۳۴۸۲۵۴۳۷

مدیرعامل: 09123610193